Kupno mieszkania – jakie dokumenty trzeba wziąć do notariusza?

Kupno mieszkania – jakie dokumenty trzeba wziąć do notariusza?

Niezależnie od tego, czy chcesz zdecydować się na zakup mieszkania nowego czy używanego, aby stać się jego właścicielem, musisz również wziąć udział w odpowiednich formalnościach w kancelarii notariusza.

Wizyta w kancelarii notarialnej jest zwykle jednym z tych ostatnich kroków w ramach procedury zakupu mieszkanie Warszawa Białołęka – to właśnie dzięki niej możliwe jest przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela i bez takiej formalności po prostu byłoby to niemożliwe. To właśnie notariusz mocą posiadanych przez siebie praw pozwala na tego rodzaju procedurę. Aby było to możliwe, konieczne jest również zebranie odpowiednich dokumentów.

 

Dokumenty od kupującego

Kupujący powinien w szczególności zabrać ze sobą swój dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty, numer NIP, gdy został on nadany, a także pieniądze lub dokumenty potwierdzające udzielenie kredytu mieszkaniowego, gdy nie będzie płaciło się gotówką. Dokumenty od banku powinny określać wysokość wziętego kredytu oraz hipoteki.

 

Dokumenty od sprzedającego

Sprzedający nieruchomość musi zebrać już większą liczbę dokumentów. Oprócz dowodu tożsamości są to takie dokumenty jak:

 

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
  • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  • aktualny wypisu z rejestru gruntów z wyrysem
  • decyzja zatwierdzającą projekt i zawierającą zgodę na budowę budynku
  • plany budynku według inwentaryzacji powykonawczej
  • uchwała zarządu spółki zezwalająca na sprzedaż lokali
  • wypis z kartoteki lokali
  • wyrys z mapy geodezyjnej z naniesionym budynkiem
  • zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu

 

Gdy sprzedaż lokalu ma następować na kredyt, sprzedający musi także przygotować dokument, który poświadcza, że zwolni on przedmiotowy lokal z obciążeń na swoją rzecz.

 

Jeżeli chcesz przeprowadzić formalności, może pomóc ci w tym każda kancelaria notarialna, na przykład w mieście Łódź. Często jest to też kancelaria współpracująca z deweloperem lub inna wskazana przez niego.