Jak należy stosować środki ochrony roślin?

Jak należy stosować środki ochrony roślin?

 

Środki ochrony roślin przeznaczone są do ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami, a także wspomagają niszczenie roślin niepożądanych. Ponadto wpływają na wzrost i rozwój roślin uprawnych.

 

Pestycydy, ponieważ tak również określa się środki ochrony roślin, muszą być stosowane zgodnie z polskim i unijnym ustawodawstwem. Dokładne informacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 roku, a także dyrektywna Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku, która określa ramy wspólnotowego działania w kierunku zrównoważonego stosowania pestycydów. Wiążącym dokumentem jest też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

 

Przepisy wskazują, że środki ochrony roślin należy stosować tak, aby nie powodowały one szkód dla zdrowia zwierząt, ludzi, a także aby nie przenosiły się na inne obszary, na których środki te nie mają być stosowane. Profesjonalni użytkownicy muszą w tym zakresie pamiętać też o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku, które dotyczy wymagań związanych z integrowaną ochroną roślin. Wskazuje ono, że przed zastosowaniem środków ochrony roślin rolnik powinien wyczerpać wszelkie inne ochronne działania na rzecz ochrony roślin przed zastosowaniem pestycydów. Mogą być to między innymi: płodozmian, używanie odpowiednich odmian roślin, stosowanie się do agrotechniki, właściwe nawożenie. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin konieczne jest też przeprowadzenie odpowiednich działań monitoringowych w uprawie.

 

W Polsce można stosować wyłączne zatwierdzone środki – można znaleźć je w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Aktualnie środki ochrony roślin można kupić także online – dobrze wyposażony sklep internetowy pozwoli na zakupienie wszystkiego, co potrzebne jest do ochrony roślin przed zagrożeniami.