Geodeta Warszawa Białołęka – kompleksowe usługi geodezyjne

Geodeta Warszawa Białołęka – kompleksowe usługi geodezyjne

Geodezja to dziedzina ściśle związana z urbanistyką i rozwojem miast. Do budowy lub przebudowy niemal każdego obiektu konieczna jest interwencja geodety. Jako, że miasta rozwijają się w dość szybkim tempie, geodezja i zawód geodety są stale potrzebne.
Geodeta Warszawa Białołęka oferuje swoje usługi w zakresie geodezji. Podejmujemy współpracę z różnymi firmami, przedsiębiorstwami, a także z klientami prywatnymi. Nawiązując z nami współpracę, klient otrzymuje terminowość wykonanych zleceń, najwyższą jakość świadczonych usług, precyzję w dokonywanych pomiarach oraz możliwie jak najkrótszy termin realizacji zlecenia. Nasi specjaliści działają zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, jednocześnie posiadając wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia na realizację swoich usług.

Geodeta Warszawa Białołęka – zakres usług

Geodeta Warszawa Białołęka oferuje różnorodne usługi w zakresie geodezji. Jednym z zadań obsługa geodezyjna budowy boisk, hal sportowych i stadionów. Posiadamy konieczne uprawnienia do specjalistycznych pomiarów dokonywanych na budowanych nowych obiektach sportowych. W celu postawienia nowego obiektu sportowego, sporządzamy dokładną dokumentację geodezyjną, konieczną do rozpoczęcia budowy. Zajmujemy się wymiarowaniem i opracowywaniem obiektu, a także jego umiejscowieniem w terenie.
Geodeta Warszawa Białołęka zajmuje się także tworzeniem map sytuacyjno – wysokościowych, których opracowanie jest niezbędne także dla pracy architektów i projektantów. Konstruowane przez nas mapy mają charakter cyfrowy bądź też klasyczny, czyli analogowy.
Do zadań, jakie ma powierzane geodeta Warszawa Białołęka należą również: sporządzanie profili podłużnych danych terenów oraz ich przekrojów poprzecznych, zajmujemy się geodezyjną obsługą lądowisk oraz obiektów takich jak drogi czy mosty. Wykonujemy ponadto podziały nieruchomości leżących na terenach rolnych i leśnych, rozgraniczanie nieruchomości, a także kontrola ich stanu prawnego.